TOMASZ PRZYBECKI
30-11-2017

Obrót gospodarczy – windykacja należności za roboty budowlane

Dzięki szybkim działaniom kancelarii generalny wykonawca robót budowlanych na inwestycji deweloperskie uzyskał tytuł wykonawczy (nakaz zapłaty z klauzulą wykonalności) i doprowadził do skierowania egzekucji z majątku spółki deweloperskiej.

W tego typu sytuacjach liczą się dni, a czasem nawet godziny, w szczególności gdy inwestor wyprzedaje nowowybudowane lokale, które są jedynym jego majątkiem. W takich sytuacjach celowe jest uzyskanie sądowego postanowienia

o zabezpieczeniu powództwa, a jeśli pozwalają na to zgromadzone dokumenty – nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym lub upominawczym.