TOMASZ PRZYBECKI
28-09-2012

Nowe technologie – usługi internetowe w odbiornikach telewizyjnych

Na zlecenie jednego z klientów kancelaria przygotowuje opinię prawną odnośnie stosowania przepisów ustawy o radiofonii i telewizji (oraz planowanej nowelizacji) do usług świadczonych w sieci Internet, odbieranych w przeglądarkach połączonych z odbiornikiem telewizyjnym. Zasadniczym problemem są obowiązki informacyjne usługodawcy oraz ograniczenia ustawowe w zakresie emisji reklam.