TOMASZ PRZYBECKI
26-08-2015

Nacjonalizacja przedsiębiorstw – korzystny wyrok w Warszawie

Po przeprowadzeniu ostatniej rozprawy i przesłuchaniu biegłego z zakresu rachunkowości i wyceny przedsiębiorstw warszawski sąd wydał wyrok, w którym zasądził na rzecz klientów kancelarii kwotę 163.000 zł tytułem odszkodowania za rodzinne przedsiębiorstwo bezprawnie znacjonalizowane w latach 60 ubiegłego stulecia. Wyrok jest nieprawomocny.