TOMASZ PRZYBECKI
02-11-2011

Kontrola UOKiK – postępowanie w sprawie ewentualnych praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów

Adwokat Tomasz Przybecki reprezentuje spółkę o profilu handlowym w postępowaniu przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Obecnie trwa postępowanie wyjaśniające, w ramach którego badane są m. in. stosowane wzorce umowne oraz formy prowadzenia

sprzedaży przez kontrolowany podmiot. W zależności od wyników postępowania wyjaśniającego podejmowane będą dalsze kroki.