TOMASZ PRZYBECKI
16-04-2014

Klauzule niedozwolone – wygrana przed SOKiK w 9 postępowaniach

Po ponad rocznym postępowaniu Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie uwzględnił argumentację prezentowaną przez kancelarię w dziewięciu postępowaniach prowadzonych przeciwko klientce, gdzie każde dotyczyło odrębnej klauzuli umownej. Wyroki są nieprawomocne.