TOMASZ PRZYBECKI
15-11-2013

Klauzule niedozwolone – kolejna rozprawa przed SOKiK

Kancelaria reprezentuje przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie przedsiębiorcę, który został niesłusznie pozwany o uznanie szeregu klauzul umownych za niedozwolone.

Sprawa jest niestandardowa na tle dotychczasowych postępowań, albowiem klient kancelarii w ogóle nie jest osobą prowadzącą przedsiębiorstwo, które umieściło na stronie www

ogólne warunki świadczenia usług. Po przesłuchaniu wszystkich świadków oraz uzyskaniu informacji od organów koncesyjnych sąd wyda wyrok.