TOMASZ PRZYBECKI
03-01-2012

Grunty rolne – pierwszeństwo nabycia dla przedwojennych właścicieli

Kancelaria zajmuje się obsługą prawną skomplikowanych transakcji, których przedmiotem są kilkusethektarowe grunty rolne.

Klientom kancelarii – spadkobiercom dawnych właścicieli ziemskich – przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia gruntów rolnych sprzedawanych przez Agencję Nieruchomości Rolnych. Specyfika przedsięwzięcia

polega na pozyskaniu inwestorów zewnętrznych i umowny zabezpieczeniu interesu klientów w relacji z ANR oraz inwestorami.