TOMASZ PRZYBECKI
06-08-2012

Grunty rolne – finalizacja transakcji

Po wielomiesięcznych negocjacjach i szeregu umów notarialnych udało się sfinalizować skomplikowaną transakcję, której przedmiotem są grunty rolne nabyte od Agencji Nieruchomości Rolnych przez spadkobierców byłych właścicieli ziemskich w ramach prawa pierwszeństwa nabycia.

Zagwarantowanie bezpieczeństwa prawnego klientom kancelarii oraz optymalizacja podatkowa transakcji wymagały wielu analiz i pracy

koncepcyjnej, dzięki którym udało się zminimalizować ryzyka prawne i ekonomiczne.