TOMASZ PRZYBECKI
29-10-2019

Fundusze unijne – ugoda sądowa

Na dzisiejszej rozprawie zawarliśmy w imieniu klienta ugodę w sprawie przeciwko Województwu Wielkopolskiemu o rozliczenie dofinansowania z funduszy UE, które w ocenie kancelarii zostało niesłusznie pomniejszone.

Na dzisiejszej rozprawie zawarliśmy w imieniu klienta ugodę w sprawie przeciwko Województwu Wielkopolskiemu o rozliczenie dofinansowania z funduszy UE, które w ocenie kancelarii zostało niesłusznie pomniejszone. Dzięki ugodzie klient odzyska 75 tysięcy złotych zatrzymanych wcześniej tytułem korekty nałożonej

przez operatora WRPO bez konieczności prowadzenia wieloletniego sporu przed sądem, przesłuchiwania świadków i powoływania biegłych. Ugoda sądowa pozwala stronom zachować wpływ na sposób zakończenia sporu. Z drugiej strony każdy wychodzi z poczuciem lekkiego niedosytu…