TOMASZ PRZYBECKI
03-12-0001

Produkcja filmowa – zabezpieczenia praw do filmów

Kancelaria doradzała polskiemu koproducentowi filmowemu przy rejestracji trzech zastawów na prawach do filmu, reprezentując producenta filmowego. Zastawy zostały ustanowione jako zabezpieczenie spłaty kredytu udzielonego przez międzynarodową instytucję kredytową specjalizującą się w finansowaniu projektów filmowych.

Operacja polegała na zawarciu umowy pomiędzy stronami, a następnie wpisaniu do rejestru zastawów udziału producenta w prawach autorskich do filmu, w prawach autorskich do scenariusza oraz we współwłasności taśmy filmowej. Zastaw jako instytucja prawna dedykowany jest głównie rzeczom materialnym i choć polskie prawo dopuszcza wpis zastawu na prawach zbywalnych, to jest on raczej rzadko dokonywany, zwłaszcza na prawach filmowych. Ze względu na międzynarodowy i precedensowy charakter operacji prawnicy Kancelarii zmierzyli

się z zadaniem skomplikowanym zarówno od strony prawnej, jak i praktycznej. Specyfika zastawu na prawach własności intelektualnej wymagała zinterpretowania i zastosowania w odpowiedni sposób wielu przepisów prawa, a ponieważ urzędowe formularze wniosków o ustanowienie zastawu są z reguły przeznaczone dla przedmiotów materialnych, należało je odpowiednio wypełnić, aby precyzyjnie opisać przedmiot zastawu.