TOMASZ PRZYBECKI
02-07-2013

EPU – Elektroniczne Postępowanie Upominawcze i przedawnienie roszczeń

Kancelaria po raz kolejny wniosła w imieniu klienta sprzeciw od nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym. Praktyka funkcjonowania e-sądu wskazuje, że podmioty zajmujące się profesjonalną windykacją kierują do EPU wszystkie roszczenia, nie weryfikując czy są one przedawnione. W tej sytuacji często wystarcza wniesienie sprzeciwu opartego na zarzucie przedawnienia.