30-05-2023

Bezumowne korzystanie z pałacu. Wygrana sprawa

W tym miesiącu uzyskaliśmy dla klientów wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości dworskiej za okres przed jej odzyskaniem przez klientów. Sprawa była bardzo ciekawa z materialnoprawnego punktu widzenia.

Kancelaria uzyskała korzystny wyrok w sprawie o zapłatę wynagrodzenia za bezumowne korzystnie z nieruchomości przeciwko posiadaczowi obiektu. Kancelaria reprezentowała w sprawie spadkobierców przedwojennego właściciela nieruchomości stanowiącej zespół pałacowo-parkowy w południowej Wielkopolsce.

Powództwo było konsekwencją zwrotu klientom zespołu parkowo-pałacowego na podstawie decyzji wojewody stwierdzającej, że nieruchomość ta nie podpadała pod działanie przepisów dekretu o przeprowadzeniu reformy rolnej. Sąd uznał, że od chwili doręczenia posiadaczowi nieruchomości ostatecznej decyzji w przedmiocie niepodpadania nieruchomości pod dekret o reformie rolnej, właścicielom pałacu należne jest wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z obiektu. Wyrok jest prawomocny.