TOMASZ PRZYBECKI
12-05-2014

Architektura – proces odszkodowawczy

Kancelaria przygotowuje apelację od wyroku sądu okręgowego, w którym zasądzono od projektanta dużego obiektu użyteczności publicznej odszkodowanie przekraczające 3 mln złotych. W postępowaniu przed sądem apelacyjnym prawnicy kancelarii zamierzając wykazać, że klient nie ponosi odpowiedzialności, a rozstrzygnięcie pierwszoinstancyjne oparte zostało na błędnych przesłankach.