Odszkodowanie od Miasta Poznań za wywłaszczoną nieruchomość

Kancelaria przyjęła sprawę byłych właścicieli terenów na Żegrzu w Poznaniu. Na początku lat ’80 nieruchomości klientów zostały wywłaszczone. Mimo że cel wywłaszczenia do dziś nie został zrealizowany starosta, na razie nieostateczną decyzją, odmówił zwrotu przedmiotowych nieruchomości argumentując, że w międzyczasie zostały one oddane w użytkowanie wieczyste na rzecz spółdzielni mieszkaniowej. Odmowa zwrotu wywłaszczonych nieruchomości może otworzyć drogę odszkodowawczą ponieważ decyzja o oddaniu działek w użytkowanie wieczyste została prawomocnie uznana za wydaną z naruszeniem prawa. W najbliższych tygodniach trwać będą prace nad wyceną szkody, a po otrzymaniu operatu szacunkowego sprawa zostanie skierowana do sądu.

Wygrana przed WSA w Warszawie - koniec dowolnego zawieszania postępowań administracyjnych?