Zwrot opłat za przedszkole

Kancelaria Tomasz Przybecki wspólnie z Kancelarią Konieczny-Polak prowadzi sprawę ponad 80 osób przeciwko jednej z wielkopolskich gmin o zwrot opłat za przedszkole dotyczące dodatkowych zajęć. Wojewódzki Sad Administracyjny w Poznaniu unieważnił uchwałę rady gminy regulującą odpłatność za dodatkowe świadczenia w przedszkolach publicznych. Orzeczenie to otwiera drogę do dochodzenia zwrotu wpłaconych należności przez dziesiątki osób. W razie niepowodzenia negocjacji ugodowych sprawa zostanie skierowana do sądu.

Prawo autorskie - ściganie naruszeń w internecie