Zwrot opłat za przedszkola – pierwszy korzystny wyrok

Dzisiaj Sąd Rejonowy wydał wyrok w pierwszej sprawie przeciwko gminie miejskiej Wągrowiec o zwrot opłat za przedszkola. Adwokat Tomasz Przybecki wspólnie z kancelarią Konieczny Polak prowadzi sprawy ponad 100 rodzin które wystąpiły przeciwko gminie o zwrot opłat niesłusznie uiszczonych za przedszkola. Dzisiaj sąd potwierdził co do zasady słuszność argumentacji prezentowanej przez powoda.

Reprywatyzacja - nowi klienci