Zespol_intro_1

W latach 2000-2005 odbył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 2001-2003 studia socjologiczne na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 2003-2004 stypendium zagraniczne na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Zurychu (Szwajcaria). W roku 2005 przyjęty na aplikację sądową.

Zespol_intro_2

W latach 2006-2009 odbył aplikację adwokacką przy Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej, zakończoną egzaminem adwokackim. Praktykę prawniczą wykonuje od 2003 roku, najpierw w jednej z renomowanych kancelarii poznańskich, od 2010 roku we własnej kancelarii. W kancelarii zajmuje się głównie obsługą transakcji gospodarczych, nieruchomościami oraz kompleksową obsługą produkcji filmowych i innych działań kreatywnych. Posługuje się językiem angielskim i niemieckim. Prywatnie gra w tenisa, piłkę nożną i czyta.

Sara Til Dąbrowska, adwokat
sara.dabrowska@przybecki.pl
Absolwentka prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracę magisterską poświęciła zagadnieniom partnerstwa publiczno-prywatnego i zamówień publicznych. Odbyła aplikację adwokacką przy Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej zakończoną egzaminem adwokackim w 2013 roku. W kancelarii zajmuje się głównie procesami gospodarczymi oraz prawem nieruchomości. Posługuje się językiem angielskim.
Marta Ceglarz-Borowska, adwokat
m.ceglarz@przybecki.pl
Absolwentka prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Uprawnienia adwokata uzyskała w 2011 roku. Od 2018 roku z zespole naszej kancelarii, gdzie zajmuje się obsługą sporów sądowych, zagadnieniami dotyczącymi nieruchomości i prawem karnym. Posługuje się językiem angielskim.
Monika Ratajczak, radca prawny
m.ratajczak@przybecki.pl
Absolwentka prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 2016-2019 odbyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu, zakończoną pozytywnie złożonym egzaminem radcowskim. Ukończyła również Podyplomowe Studium Prawa Konkurencji organizowane przez Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. W kancelarii doradza w sprawach z zakresu własności intelektualnej, nieuczciwej konkurencji, ochrony konkurencji i konsumentów, dóbr osobistych i zobowiązań oraz przy zawieraniu umów (w szczególności w zakresie IT oraz w zakresie produkcji filmowej).Posługuje się językiem angielskim oraz francuskim.
Marek Nawrocki, radca prawny
m.nawrocki@przybecki.pl
Absolwent prawa na Uniwersytecie Gdańskim. W latach 2016-2019 odbył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku zakończoną pozytywnie złożonym egzaminem radcowskim. W kancelarii doradza w sprawach z zakresu prawa handlowego, gospodarczego i podatkowego. Posługuje się językiem angielskim.
Joanna Suliga, aplikantka adwokacka
j.suliga@przybecki.pl
Absolwentka prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W kancelarii zajmuje się zagadnieniami z zakresu prawa nieruchomości i prawa zobowiązań oraz obsługą firm deweloperskich. Posługuje się językiem angielskim.
Magdalena Wilczyńska, aplikantka adwokacka
m.wilczynska@przybecki.pl
Absolwentka prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W kancelarii zajmuje się zagadnieniami związanymi z własnością intelektualną, obsługą przedsiębiorstw oraz najmem. Posługuje się językiem angielskim.
Dominika Grabarczyk, aplikantka radcowska
d.grabarczyk@przybecki.pl
Absolwentka prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W kancelarii zajmuje się obsługą firm i zagadnieniami z zakresu prawa nieruchomości i prawa zobowiązań. Posługuje się językiem angielskim.
Julia Woźniak, legal assistant
j.wozniak@przybecki.pl
Studentka prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W kancelarii zajmuje się obsługą firm, wsparciem działu procesowego oraz sądową windykacją należności.
Adam Najdul, legal assistant
a.najdul@przybecki.pl
Student prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W kancelarii zajmuje się prawem własności intelektualnej i kontraktami.
Bartosz Głogowski, legal assistant
b.glogowski@przybecki.pl
Student prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W kancelarii zajmuje się sprawami związanymi z nieruchomościami, umowami i zagadnieniami procesowymi.
Maciej Koziczyński, legal assistant
m.koziczynski@przybecki.pl
Student prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W kancelarii zajmuje się sprawami związanymi z umowami i zagadnieniami procesowymi.
Maria Nowakowska, office manager
m.nowakowska@przybecki.pl
Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W kancelarii zarządza częścią administracyjną, odpowiada za rozliczenia. Posługuje się językiem angielskim.
Katarzyna Pietrzak, office assistant
k.pietrzak@przybecki.pl
Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W kancelarii jest odpowiedzialna za kontakt z klientami, frontdesk i organizację biura. Posługuje się językiem angielskim.
Filip Błaszczyk, adwokat
f.blaszczyk@przybecki.pl
Absolwent prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Odbył aplikację adwokacką przy Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej zakończoną egzaminem adwokackim w 2020 roku. Zewnętrzny współpracownik kancelarii, specjalista w zakresie postępowań administracyjnych, prawa budowlanego i reprywatyzacji. Posługuje się językiem angielskim.