Zasiedzenie kilku nieruchomości – jaka opłata sądowa

Kancelaria reprezentuje wnioskodawców w sprawie o zasiedzenie fragmentów trzech działek w centrum Poznania. Grunt ten był w jednolitym władaniu klientów, choć formalnie jego właścicielami były trzy różne podmioty. Zdaniem referendarza sądowego oraz sądu rejonowego taki stan faktyczny uzasadnia pobranie opłaty sądowej w potrójnej wysokości tj. 3 razy po 2000 zł. W ocenie kancelarii taka interpretacja przepisów ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych jest niesłuszna. Sąd Okręgowy w Poznaniu rozpozna zażalenie naszych prawników.

Odszkodowanie za plan miejscowy - przygotowanie pozwu