Transakcje gospodarcze – telefonia komórkowa

Od ponad tygodnia kancelaria obsługuje prawnie szereg skomplikowanych umów związanych z działalnością punktów sprzedaży usług telekomunikacyjnych. Skomplikowany charakter sprawy wynika ze zmian jakie dokonują się w ramach sieci sprzedaży. Rola kancelarii polega na opiniowaniu projektów, udziale w negocjacjach i zapewnieniu takich rozwiązań, które zapewnia klientowi bezpieczeństwo transakcji.

Wywłaszczenia - nieważny podział nieruchomości