Zwrot dzieł sztuki – korzystny wyrok sądu

Dzisiaj Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto ogłosił wyrok w sprawie z powództwa naszego klienta przeciwko Muzeum Narodowemu w Poznaniu o wydanie trzech obrazów należących do rodzinnej kolekcji. Sąd w nieprawomocnym wyroku nakazał pozwanemu wydać dzieła sztuki. Rozstrzygnięcie zapadło po przeszło półtorarocznym procesie, w którym pozwany zakwestionował wszystkie okoliczności, łącznie z proweniencją obiektów muzealnych. Podniesiony został również zarzut przedawnienia. Mec. Przybecki przedstawił złożoną argumentację wskazującą na konieczność stosowania przez sąd szeregu domniemań faktycznych (art. 231 Kodeksu postępowania cywilnego) oraz uzasadnienie, dlaczego zarzut przedawnienia nie powinien zostać uwzględniony. Wyrok jest nieprawomocny.

Reprywatyzacja – galeria malarstwa

Kancelaria nawiązała współpracę ze spadkobiercami przedwojennych właścicieli ziemskich we wszystkich możliwych aspektach prawnych związanych z restytucją mienia. W szczególności przedmiotem działań kancelarii będzie prowadzenie postępowań o zwrot zespołów pałacowo-parkowych, obsługa transakcji związanych z gruntami rolnymi oraz niezwykle ciekawa prawnie sprawa galerii malarstwa założonej w XIX wieku, obecnie znajdującej się w zasobach Skarbu Państwa.

Własność intelektualna - prawomocny wyrok