Służebność przesyłu – postanowienie sądu

Dzisiaj zapadło korzystne dla klienta postanowienie sądu oddalające wniosek operatora sieci o zasiedzenie służebności przesyłu dla magistrali wodociągowej. Uprawomocnienie się tego orzeczenia pozwoli podjąć zawieszone postępowanie z wniosku klienta kancelarii o ustanowienie służebności przesyłu. Gdyby sprawa o zasiedzenie służebności została przegrana, nie byłoby podstaw do żądania wynagrodzenia za służebność.

Służebność przesyłu – kolejne odszkodowania za rurociąg na działce

Na zlecenie właścicieli nieruchomości położonej na terenie Poznania kancelaria podjęła się rozwiązania problemu z wodociągiem przechodzącym przez działkę klientów bez ich zgody. Przeprowadzona analiza prawna wskazuje na możliwość uzyskania dużych kwot od przedsiębiorstwa wodociągowego za bezumowne korzystanie z nieruchomości oraz za ustanowienie służebności przesyłu. Aktualnie trwają prace nad oszacowaniem roszczenia, a niebawem zostaną wystosowane pierwsze żądania do odpowiedzialnego podmiotu. W razie niepowodzenia negocjacji sprawa zostanie skierowana na drogę postępowania sądowego.Jest to kolejna sprawa przeciwko przedsiębiorstwom przesyłowym za bezprawne przeprowadzenie urządzeń na cudzych nieruchomościach. Roszczenia Mandantów zostały zgłoszone do operatora sieci. Obecnie trwają negocjacje odnośnie ustalenia wynagrodzenia połączone z analizami biegłych z zakresu szacowania nieruchomości.

Zasiedzenie gruntu rolnego - pozytywne postanowienie sądu