Grunty rolne – wykup

Kancelaria rozpoczęła współprace z nowymi klientami – spadkobiercami dawnych właścicieli gruntów rolnych w okolicach Poznania. Wsparcie prawne przez nas udzielane dotyczy procedury wykupu gruntów do Agencji Nieruchomości Rolnych, pozyskania finansowania i prowadzenia rozmów z dzierżawcami terenów.

Grunty rolne – finalizacja transakcji

Po wielomiesięcznych negocjacjach i szeregu umów notarialnych udało się sfinalizować skomplikowaną transakcję, której przedmiotem są grunty rolne nabyte od Agencji Nieruchomości Rolnych przez spadkobierców byłych właścicieli ziemskich w ramach prawa pierwszeństwa nabycia. Zagwarantowanie bezpieczeństwa prawnego klientom kancelarii oraz optymalizacja podatkowa transakcji wymagały wielu analiz i pracy koncepcyjnej, dzięki którym udało się zminimalizować ryzyka prawne i ekonomiczne.

Grunty rolne – pierwszeństwo nabycia dla przedwojennych właścicieli

Kancelaria zajmuje się obsługą prawną skomplikowanych transakcji, których przedmiotem są kilkusethektarowe grunty rolne. Klientom kancelarii – spadkobiercom dawnych właścicieli ziemskich – przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia gruntów rolnych sprzedawanych przez Agencję Nieruchomości Rolnych. Specyfika przedsięwzięcia polega na pozyskaniu inwestorów zewnętrznych i umowny zabezpieczeniu interesu klientów w relacji z ANR oraz inwestorami.

Egzekucje - pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego