Nacjonalizacja przedsiębiorstw – korzystna opinia biegłego

Przed jednym z warszawskich sądów toczy się proces z powództwa spadkobierców przedwojennych właścicieli przedsiębiorstwa bezprawnie znacjonalizowanego w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku. Kancelaria reprezentuje powodów w sporze z Ministrem Gospodarki o odszkodowanie. Na dzisiejszej rozprawie sąd doręczył stronom opinię biegłego z zakresu wyceny przedsiębiorstw. Przyjęta przez biegłego kwota jest zgodna z oczekiwania klientów wyrażonymi w pozwie. W tego typu postępowaniach osoba biegłego ma kolosalne znaczenie dla rzetelnego ustalenia odszkodowania, szczególnie gdy po znacjonalizowanym przedsiębiorstwie nie ma już żadnego śladu. Prawidłowa wycena winna z jednej strony nawiązywać do twardych składników jak nieruchomości, stany magazynowe, środki trwałego, z drugiej zaś uwzględniać dynamikę rozwoju, goodwill i inne miękkie składniki przedsiębiorstwa. Dokonanie takich analiz na przeszło 70 lat wstecz jest niewątpliwie zadaniem ambitnym i wymagającym specjalistycznej wiedzy.

Nacjonalizacja – odszkodowanie za fabrykę

Spadkobiercy właścicieli znacjonalizowanej fabryki zlecili kancelarii wniesienie pozwu przeciwko Skarbowi Państwa o odszkodowanie za przejęte przez państwo przedsiębiorstwo. Zakończyły się prace związane z wyceną biegłych. Przedmiotem roszczeń odszkodowawczych są nie tylko ruchomości i wyposażenie fabryki, ale również miękkie składniki majątkowe w postaci renomy, znaku towarowego i kondycji spółki w dacie jej nacjonalizacji.

Lex deweloper - obsługa inwestora