Odstąpienie od umowy przedwstępnej – korzystny wyrok

Kancelaria reprezentuje klientkę w sprawie z jej powództwa o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym (art. 10 ustawy o księgach wieczystych i hipotece), której przedmiotem jest wykreślenie roszczenia z działu III księgi w związku z odstąpieniem przez klientkę od umowy przedwstępnej. Sąd I instancji podzielił argumentację kancelarii za skutecznością odstąpienia i dokonał uzgodnienia działu III księgi wieczystej.

Uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym – zbycie nieruchomości w trakcie egzekucji z nieruchomości

Kancelaria podjęła się reprezentacji klienta pozwanego w procesie o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym na podstawie art. 10 ustawy o księgach wieczystych i hipotece. Wyjątkowo skomplikowany charakter sprawy uniemożliwia jej przybliżenie w skrótowej formie, jednak można ogólnie stwierdzić, że spór ogniskuje się wokół problematyki zbycia nieruchomości w trakcie postępowania egzekucyjnego, którego ta nieruchomość jest przedmiotem. W ocenie prawników kancelarii powód będący licytantem nie ma legitymacji czynnej w procesie o uzgodnienie treści księgi wieczystej przeciwko nowemu nabywcy licytowanej nieruchomości. Sprawę rozstrzygnie sąd. 8-06-2010 sprawa zakończyła się sukcesem w I instancji – Sąd Rejonowy uznał argumentację prezentowaną m. in. przez prawników kancelarii i oddalił powództwo bez badania sprawy co meritum, zasądzając od powoda koszty procesu.

Zniesienie współwłasności gruntów rolnych