Zasiedzenie gruntów rolnych – kolejna sprawa

Kancelaria przyjęła kolejną sprawę o zasiedzenie. Tym razem żądanie wniosku dotyczy nabycia własności przez zasiedzenie gruntu rolnego, na którym klient kancelarii od wielu lat prowadzi produkcję rolną. W tej chwili trwa kompletowanie materiału dowodowego i odpowiednie pomiary geodezyjne. Wniosek o zasiedzenie zostanie złożony w sądzie w najbliższych tygodniach.

Zasiedzenie służebności przesyłu – obrona w postępowaniu sądowym

Na zlecenie klienta kancelaria przygotowała stanowisko i pismo procesowe w sprawie z wniosku przedsiębiorstwa energetycznego o zasiedzenie służebności przesyłu na nieruchomości klienta. W szczególności analizie poddana została kwestia zawieszenia biegu zasiedzenia w okresie do 1990 roku ze względu na uwarunkowania polityczne, jak również kwestie posiadania samoistnego przez przedsiębiorstwa państwowe do 1990 roku oraz przeniesienie posiadania w ramach komercjalizacji przedsiębiorstw.

Zasiedzenie – opinia prawna

Na zlecenie spółki inwestycyjnej kancelaria przygotowała obszerny audyt prawny dotyczący krakowskiej nieruchomości, co której istnieje ryzyko zasiedzenia. Analiza obejmowała w szczególności kwestię samoistności posiadania, ochrony nabywcy w oparciu o rękojmię wiary publicznej ksiąg wieczystych oraz kwestię dobrej wiary nabywcy działającego w zaufaniu do treści księgi wieczystej.

Zasiedzenie udziału w nieruchomości

Kancelaria prowadzi sprawę o zasiedzenie udziału 1/2 w nieruchomości położonej w Poznaniu. W latach 60 na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 lipca 1972 roku o terenach budownictwa jednorodzinnego i zagrodowego oraz o podziale nieruchomości w miastach i osiedlach doszło do podziału geodezyjnego działek i przeniesienia części z nich na rzecz jednego ze współwłaścicieli. W konsekwencji klientka samoistnie posiadała działkę ponad przysługujący jej udział i w konsekwencji nabyła własność pozostałej części wskutek zasiedzenia.

Zakaz sprzedaży ziemi - projekt nowej ustawy