Prawo cudzoziemców – legalizacja pobytu

Mec. Przybecki reprezentuje rodzinę ukraińskich przedsiębiorców w postępowaniu imigracyjnym przed Wojewodą Wielkopolskim oraz pomaga jej w przeniesieniu działalności gospodarczej z Ukrainy. Na podstawie ustawy o cudzoziemcach i licznych konsultacji przygotowany został plan działania, który pozwoli rodzinie otrzymać zezwolenie na pobyt a w dalszej perspektywie również zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE. Elementem działań kancelarii było założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i uzyskanie wszelkich niezbędnych zgód, dokumentów i formalności związanych z przeniesieniem biznesu na terytorium RP.

Spółka S24 – kolejna rejestracja

Kancelaria przeprowadziła rejestrację kolejnej spółki S24. Ta coraz powszechniejsza formuła pozwala na szybszą rejestrację spółki z ograniczoną odpowiedzialnością bez konieczności podejmowania czynności przez spółkę z o. o. w organizacji. Rozwiązanie takie jest szczególnie korzystne dla spółek celowych zakładanych dla przeprowadzenia konkretnej transakcji, szczególnie kiedy termin finalizacji przedsięwzięcia jest nieodległy, a przeprowadzenie rejestracji spółki w zwykłym trybie jest po prostu niemożliwe.

Prawo spółek – przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę komandytową

Gdy działalność gospodarcza prowadzona przez osobę fizyczną na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej osiąga znaczne rozmiary, konieczna jest minimalizacja ryzyka i wypracowanie prawnej formuły, w której działalność może być bezpiecznie kontynuowana. Ze względu na korzyści podatkowe (brak podwójnego opodatkowania) coraz więcej klientów decyduje się na założenie spółki komandytowej, w której komplementariuszem jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Rozwiązanie takie oferuje bezpieczeństwo dla osobistego majątku przedsiębiorcy i jednocześnie korzystne warunki opodatkowania w zakresie podatku dochodowego. Na zlecenie dużej firmy handlowej kancelaria prowadzi proces przekształcenia jednoosobowej działalności w spółkę komandytową. Konieczne jest opracowanie koncepcji, przygotowanie umowy sp. z o.o. i spółki komandytowej, opracowanie zasad wniesienia przedsiębiorstwa jako wkładu do spółki komandytowej. Rozważenia wymagają również aspekty dotyczące przejścia zakładu pracy na nowego pracodawcę.

Rejestracja spółki – rozwój działalności gospodarczej

Na zlecenie przedsiębiorcy kancelaria podjęła się założenia i rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Coraz częściej jednoosobowa działalność osoby fizycznej okazuje się niewystarczająca dla zapewnienia bezpieczeństwa przed roszczeniami potencjalnych wierzycieli. Rozwój biznesu prowadzi nieuchronnie do zmiany formy prowadzonej działalności. Kancelaria służy doradztwem z w tym zakresie i pomaga podczas założenia i rejestracji spółek prawa handlowego.

Spółki kapitałowe – koncepcja działalności

Na zlecenie polskiego inwestora kancelaria opracowuje koncepcję prawną i podatkową jego uczestnictwa w dużym przedsięwzięciu w branży mięsnej. Zadanie kancelarii polega na stworzeniu koncepcji uczestnictwa klienta w spółce z kontrahentami zagranicznymi, zabezpieczenia wnoszonego przez niego kapitału oraz umownego uregulowania relacji pomiędzy spółką produkcyjną i dystrybucyjną. Konieczna jest nie tylko analiza przepisów prawa spółek, ale również analiza prawno-podatkowa. Efektem naszej pracy będzie stworzenie projektu umowy spółki, regulaminu działania organów spółki oraz szeregu umów związanych z wnoszonymi środkami pieniężnymi oraz współpracą spółki z podmiotami zewnętrznymi.

Nacjonalizacja przedwojennych przedsiębiorstw - nowa sprawa