Prawo internetu – regulamin portalu społecznościowego

Kancelaria przygotowuje regulamin nowopowstającego portalu społecznościowego. Przygotowanie takiego dokumentu wymaga pogłębionej analizy regulacji prawnych m. in. z zakresu prawa autorskiego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, prawa konsumenckiego oraz wielu innych przepisów. Dobrze opracowany regulamin to taki, który jest w stanie przewidzieć większość konfliktowych sytuacji, jakie mogą powstać w związku z funkcjonowaniem portalu społecznościowego, przy jednoczesnym zagwarantowaniu ochrony praw administratora serwisu.

Nasza klasa a ochrona wizerunku

Nowy regulamin portalu Nasza klasa wprowadza bardzo szeroką klauzulę zezwalająca na wykorzystywane wizerunku zarejestrowanych użytkowników. Według informacji dziennika „Metro” zgoda na komercyjne wykorzystywanie zdjęć użytkowników ma być warunkiem dalszego utrzymania konta w portalu. Od strony prawnej problem jest warty uwagi z punktu widzenia niedozwolonych klauzul umownych oraz ewentualnie nadużycia pozycji dominującej. Dyskusyjne jest bowiem czy portal społecznościowy może uzależniać rejestrację użytkownika od zgody na komercyjne wykorzystanie jego wizerunku, skoro świadczenie użytkownika nie ma bezpośredniego związku z działalnością portalu. Więcej na stronach Metra. Dyskusję można śledzić na różnych forach internetowych. Więcj również w Gazecie Wyborczej.

Inwestycje budowlane - przygotowanie transakcji