Obsługa transakcji – podpisana umowa na 35 mln zł

Kancelaria obsługiwała inwestora w procesie negocjowania kompleksowej umowy z generalnym wykonawcą inwestycji polegającej na budowie hali produkcyjno magazynowej z częścią biurową i socjalną. Prawnicy kancelarii wspierali inwestora w procesie wielomiesięcznych negocjacji i przygotowania dokumentacji. Wartość kontraktu przekracza 35 milionów złotych. Liderem zespołu była adw. Sara Til Dąbrowska.

Służebność drogi koniecznej – ostatnia szansa inwestora

Na zlecenie właścicieli szeregu działek budowlanych w jednej z podpoznańskich gmin kancelaria przygotowuje wniosek do sądu rejonowego o ustanowienie służebności drogi koniecznej, bez której niemożliwy jest pełny dojazd do działek inwestorów. Istniejąca droga wewnętrzna jest zbyt wąska, aby zapewnić nieruchomości władnącej prawidłowy i zgodny z prawem budowlanym dojazd do planowanych obiektów budowlanych, dlatego konieczne jest ustanowienie służebności drogi koniecznej polegającej na poszerzeniu istniejącej drogi wewnętrznej należącej do klientów. Jeżeli negocjacje z właścicielem nieruchomości sąsiednich nie przyniosą konstruktywnych rozwiązań, jedynym wyjściem pozostanie wszczęcie postępowania sądowego.

Prawa autorskie – naruszenia w Niemczech

Na zlecenie polskich projektantów mec. Tomasz Przybecki wystąpił przeciwko niemieckiej spółce w związku z naruszeniem przez nią praw autorskich do projektów koncepcyjnych wystroju sieci restauracji. W toku negocjacji z prawnikami niemieckimi udało się wypracować korzystną ugodę, bez konieczności występowania na drogę sądową.

Lex deweloper - obsługa inwestora