Roczne sprawozdania finansowe spółek – utrudnienia dla cudzoziemców

W związku z nowelizacją ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym,  spółek mogą być składane do sądu rejestrowego wyłącznie w formie elektronicznej.roczne sprawozdania finansowe W celu złożenia sprawozdania, spółki mogą skorzystać z bezpłatnego zgłoszenia dokumentów do Repozytorium Dokumentów Finansowych, jednak wyłącznie w przypadku, gdy choć jeden członek zarządu wpisany w KRS posiada numer PESEL ujawniony w KRS. Oznacza to brak możliwości złożenia w ten sposób sprawozdania finansowego przez spółki, w których zarządach funkcje pełnią wyłącznie cudzoziemcy nieposiadający numeru PESEL. Tacy członkowie zarządów nie mogą też samodzielnie – ze względów technicznych, wynikających z funkcjonalności portalu Ministerstwa Sprawiedliwości – złożyć odpłatnego elektronicznego wniosku o ujawnienie sprawozdania finansowego spółki w , który stanowi drugi z dopuszczalnych sposobów złożenia sprawozdania finansowego. Proponowanym rozwiązaniem powyższego problemu jest złożenie odpłatnego wniosku KRS (formularz Z30)przez pełnomocnika. Kancelaria złożyła w imieniu kilku spółek, których członkowie zarządów są cudzoziemcami i nie posiadają numerów PESEL, elektroniczne wnioski dotyczące zgłoszenia rocznego sprawozdania finansowego do KRS i oczekuje na rozstrzygnięcie wniosków przez sąd rejestrowy.

Spółka S24 – kolejna rejestracja

Kancelaria przeprowadziła rejestrację kolejnej spółki S24. Ta coraz powszechniejsza formuła pozwala na szybszą rejestrację spółki z ograniczoną odpowiedzialnością bez konieczności podejmowania czynności przez spółkę z o. o. w organizacji. Rozwiązanie takie jest szczególnie korzystne dla spółek celowych zakładanych dla przeprowadzenia konkretnej transakcji, szczególnie kiedy termin finalizacji przedsięwzięcia jest nieodległy, a przeprowadzenie rejestracji spółki w zwykłym trybie jest po prostu niemożliwe.

Rejestracja organizacji pożytku publicznego

Kancelaria podjęła się doradztwa i reprezentacji w procesie przyznania stowarzyszeniu rejestrowemu statusu organizacji pożytku publicznego. Zadaniem kancelarii jest dostosowanie statutu stowarzyszenia do surowych wymagań, jakie przepisy nakładają na opp, a następnie przeprowadzenie zmian w statucie. Po uchwaleniu stosownych zmian konieczne będzie zarejestrowanie znowelizowanego statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Rejestracja spółki – rozwój działalności gospodarczej

Na zlecenie przedsiębiorcy kancelaria podjęła się założenia i rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Coraz częściej jednoosobowa działalność osoby fizycznej okazuje się niewystarczająca dla zapewnienia bezpieczeństwa przed roszczeniami potencjalnych wierzycieli. Rozwój biznesu prowadzi nieuchronnie do zmiany formy prowadzonej działalności. Kancelaria służy doradztwem z w tym zakresie i pomaga podczas założenia i rejestracji spółek prawa handlowego.

Nacjonalizacja przedwojennych przedsiębiorstw - nowa sprawa