Spółka S24 – kolejna rejestracja

Kancelaria przeprowadziła rejestrację kolejnej spółki S24. Ta coraz powszechniejsza formuła pozwala na szybszą rejestrację spółki z ograniczoną odpowiedzialnością bez konieczności podejmowania czynności przez spółkę z o. o. w organizacji. Rozwiązanie takie jest szczególnie korzystne dla spółek celowych zakładanych dla przeprowadzenia konkretnej transakcji, szczególnie kiedy termin finalizacji przedsięwzięcia jest nieodległy, a przeprowadzenie rejestracji spółki w zwykłym trybie jest po prostu niemożliwe.

Rejestracja organizacji pożytku publicznego

Kancelaria podjęła się doradztwa i reprezentacji w procesie przyznania stowarzyszeniu rejestrowemu statusu organizacji pożytku publicznego. Zadaniem kancelarii jest dostosowanie statutu stowarzyszenia do surowych wymagań, jakie przepisy nakładają na opp, a następnie przeprowadzenie zmian w statucie. Po uchwaleniu stosownych zmian konieczne będzie zarejestrowanie znowelizowanego statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Rejestracja spółki – rozwój działalności gospodarczej

Na zlecenie przedsiębiorcy kancelaria podjęła się założenia i rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Coraz częściej jednoosobowa działalność osoby fizycznej okazuje się niewystarczająca dla zapewnienia bezpieczeństwa przed roszczeniami potencjalnych wierzycieli. Rozwój biznesu prowadzi nieuchronnie do zmiany formy prowadzonej działalności. Kancelaria służy doradztwem z w tym zakresie i pomaga podczas założenia i rejestracji spółek prawa handlowego.

Prawo upadłościowe - sprawa z powództwa syndyka