Architektura – proces odszkodowawczy

Kancelaria przygotowuje apelację od wyroku sądu okręgowego, w którym zasądzono od projektanta dużego obiektu użyteczności publicznej odszkodowanie przekraczające 3 mln złotych. W postępowaniu przed sądem apelacyjnym prawnicy kancelarii zamierzając wykazać, że klient nie ponosi odpowiedzialności, a rozstrzygnięcie pierwszoinstancyjne oparte zostało na błędnych przesłankach.

Prawo podatkowe – odpowiedzialność biura rachunkowego

Kancelaria podjęła się reprezentacji renomowanego biura podatkowego w sporze z klientem, który dochodzi odszkodowania za rzekomy błąd w rozliczaniu zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych. Skomplikowana materia prawnopodatkowa wymaga dokładnej analizy przepisów oraz interpretacji zapisów umownych regulujących obieg dokumentów i przepływ informacji pomiędzy biurem rachunkowym i obsługiwaną spółką.

Błąd w sztuce lekarskiej – zaniechania diagnostyczne

Od kilku miesięcy kancelaria reprezentuje pacjenta w sporze ze szpitalem w Ostrzeszowie. Klient trafił tam jako ofiara wypadku komunikacyjnego. Mimo zgłaszanych w wywiadzie bólów kręgosłupa w odcinku lędźwiowym oraz mrowienia kończyn personel medyczny nie przeprowadził badania tomografii komputerowej kręgosłupa i poprzestał jedynie na badaniu RTG. Po kilku godzinach hospitalizacji pacjent został wypisany i zezwolono mu na podróż do Poznania. Dopiero w szpitalu poznańskim wykonano pełną diagnostykę i stwierdzono złamanie dwóch kręgów w odcinku lędźwiowym. W ocenie prawników kancelarii doszło do błędu w sztuce lekarskiej, który mógł istotnie pogorszyć stan zdrowia klienta, a z pewnością naraził go na ogromne cierpienie. W odpowiedzi na wezwanie do zapłaty ordynator oddziału stwierdził m. in., że to pacjent nalegał na szybki powrót do domu. (mimo że wypis nie został dokonany na wniosek i ryzyko pacjenta). Czy taka argumentacja zwalnia z odpowiedzialności lekarza? Na to pytanie odpowie sąd.

Przekształcenie użytkowania wieczystego - wyrok TK zamyka drogę przedsiębiorcom