Służebność przesyłu – postanowienie sądu

Dzisiaj zapadło korzystne dla klienta postanowienie sądu oddalające wniosek operatora sieci o zasiedzenie służebności przesyłu dla magistrali wodociągowej. Uprawomocnienie się tego orzeczenia pozwoli podjąć zawieszone postępowanie z wniosku klienta kancelarii o ustanowienie służebności przesyłu. Gdyby sprawa o zasiedzenie służebności została przegrana, nie byłoby podstaw do żądania wynagrodzenia za służebność.

Odszkodowanie za nieruchomości drogowe