Reprywatyzacja – zwrot starodruków

Brakiem ugody zakończyło się posiedzenie przed Sądem Rejonowym Poznań Stare Miasto, którego przedmiotem był zwrot szeregu cennych starodruków przez Bibliotekę Uniwersytecką UAM na rzecz spadkobierców części rodziny Mielżyńskich – właścicieli majątku Pawłowice. Mec. Tomasz Przybecki wspólnie z adwokat Katarzyną Witkowską reprezentują spadkobierców po przedstawicielach rodu Mielżyńskich – właścicieli tzw. klucza pawłowickiego. Przedmiotem sporu są cenne starodruki przejęte po wojnie przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obecnie w przygotowaniu jest pozew sądowy. O szczegółach sprawy można przeczytać tutaj.

Wywłaszczenia - zwrot nieruchomości drogowej