Rejestracja organizacji pożytku publicznego

Kancelaria podjęła się doradztwa i reprezentacji w procesie przyznania stowarzyszeniu rejestrowemu statusu organizacji pożytku publicznego. Zadaniem kancelarii jest dostosowanie statutu stowarzyszenia do surowych wymagań, jakie przepisy nakładają na opp, a następnie przeprowadzenie zmian w statucie. Po uchwaleniu stosownych zmian konieczne będzie zarejestrowanie znowelizowanego statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Bezpłatne porady adwokackie