Prawo zamówień publicznych – opinia prawna

Na zlecenie specjalistycznej pracowni projektowej kancelaria przygotowuje opinię prawną dotyczącą wykładni umowy o prace projektowe oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Różnice w interpretacji zapisów umowy pomiędzy inwestorem a klientem kancelarii sprowadzają się do niezgodności rozliczeń rzędu kilkuset tysięcy złotych. W toku negocjacji konieczne stało się przygotowanie opinii, która pomoże klientowi znaleźć odpowiednie argumenty w dalszej części sporu.

Zniesienie współwłasności kamienicy - apelacja