Prawo budowlane – rozliczenia z generalnym wykonawcą

Kancelaria reprezentuje inwestora w procesie budowlanym w sporze z generalnym wykonawcą obiektów przemysłowych i magazynowych. Spór dotyczy naliczenia kar umownych, wymagalności poszczególnych transz wynagrodzenia oraz odstąpienia od umowy w niewykonanej części. W razie niepowodzenia negocjacji sprawa znajdzie finał na wokandzie.

Wspólnoty mieszkaniowe - pozew przeciwko wspólnocie pozbawionej zarządu