Zniesienie współwłasności gruntów rolnych i mieszkaniowych

Kancelaria rozpoczęła sprawę o zniesienie współwłasności rozległych gruntów w jednej z podpoznańskich gmin. Bardzo zróżnicowana specyfika nieruchomości, od gruntów pod zbiornikami wodnymi po tereny mieszkaniowe, sprawia, że postępowanie będzie długotrwała i skomplikowane. Co więcej, w sprawie występuje ponad 50 uczestników, w większości reprezentujących sprzeczne interesy.

Zapis testamentowy a prawo do zachowku