Rozliczenie kamienicy – nowy klient

Kancelaria podjęła się obsługi prawnej klientki w związku z posiadanymi przez nią udziałami w kamienicy. Sprawa ma charakter wielowątkowy i złożony. Analiza i działania kancelarii obejmować będą m.in. następujące zagadnienia: zniesienie współwłasności i dział spadku, roszczenia o zachowek, rozliczenie pobranych pożytków i poniesionych ciężarów, bezumowne korzystanie z nieruchomości ponad przysługujący udział, dopuszczenie do współposiadania nieruchomości, rozliczenie nakładów pomiędzy współwłaścicielami.

Uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym – zbycie nieruchomości w trakcie egzekucji z nieruchomości

Kancelaria podjęła się reprezentacji klienta pozwanego w procesie o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym na podstawie art. 10 ustawy o księgach wieczystych i hipotece. Wyjątkowo skomplikowany charakter sprawy uniemożliwia jej przybliżenie w skrótowej formie, jednak można ogólnie stwierdzić, że spór ogniskuje się wokół problematyki zbycia nieruchomości w trakcie postępowania egzekucyjnego, którego ta nieruchomość jest przedmiotem. W ocenie prawników kancelarii powód będący licytantem nie ma legitymacji czynnej w procesie o uzgodnienie treści księgi wieczystej przeciwko nowemu nabywcy licytowanej nieruchomości. Sprawę rozstrzygnie sąd. 8-06-2010 sprawa zakończyła się sukcesem w I instancji – Sąd Rejonowy uznał argumentację prezentowaną m. in. przez prawników kancelarii i oddalił powództwo bez badania sprawy co meritum, zasądzając od powoda koszty procesu.

Proces inwestycyjny - początek procesu o 1,6 mln