Służebność przesyłu – zarzuty do opinii biegłego

W jednej ze spraw przesyłowych zawisłej przed sądem w Lublinie, doręczono opinię biegłego na okoliczność ustalenia wysokości wynagrodzenia za służebność przesyłu, której ustanowienia domaga się klient kancelarii. Operat szacunkowy opiewa na kwotę ok. 50.000 zł, a więc dwukrotnie mniej niż żądanie klienta. Prawnicy kancelarii przygotowali pisemne, obszerne zarzuty względem opinii, starając się wykazać jej wewnętrzną niespójność i przyjęcie błędnych założeń. Każda sprawa przesyłowa jest wyzwaniem dla prawników i rzeczoznawców majątkowych, głównie ze względu na fakt, że do tej pory nie doczekaliśmy się jednolitej praktyki sporządzania opinii przez biegłych, a wypracowaniu standardów wyceny nie sprzyja chwiejne orzecznictwo sądów.

Prawo karne – reprezentacja pokrzywdzonego przy prowadzeniu inwestycji budowlanej

Adwokat Tomasz Przybecki wniósł apelację od wyroku sądu rejonowego uniewinniającego kierownika budowy oraz menedżerów z ramienia generalnego wykonawcy. Kancelaria reprezentuje pokrzywdzonego inwestora realizującego duży obiekt użyteczności publicznej. Prowadzona sprawa jest przykładem, że proces inwestycyjny może znaleźć finał nie tylko w procesie cywilnym, ale i karnym.

Warunki zabudowy – skarga do WSA

Na zlecenie klientów – właścicieli nieruchomości w Krakowie przygotowana została skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego na decyzję samorządowego kolegium odwoławczego utrzymującą w mocy decyzję prezydenta miasta o warunkach zabudowy dla budowy parkingu podziemnego. Większość zarzutów dotyczy kwestii związanych z prawem ochrony środowiska, jednak odrębnym zagadnieniem prawny jest czy decyzję o warunkach zabudowy może wydać organ gminy, która jest jednocześnie inwestorem (podmiotem występującym o decyzję WZ). W ocenie prawników kancelarii doszło do niedopuszczalnej sytuacji, gdzie organ administracji orzeka we własnej sprawie. O słuszności zarzutów zadecyduje sąd.

Reprywatyzacja - pozew o zwrot obrazów