Architektura – kolejna rozprawa w Krakowie

Dziś przed Sądem Okręgowym w Krakowie odbyła się kolejna rozprawa przeciwko klientowi kancelarii o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego na kwotę kilkuset tysięcy złotych. Jest to element wieloletniego sporu między dwiema spółkami projektowymi tworzącymi onegdaj konsorcjum projektowe powołane do realizacji dużego obiektu widowiskowego. Spór ogniskuje się wokół zasadności potrąceń dokonanych przez powódkę, wykonawstwa zastępczego i wielu skomplikowanych kwestii związanych z prawem budowlanym i prawem zamówień publicznych.

Prawo zamówień publicznych – opinia prawna

Na zlecenie specjalistycznej pracowni projektowej kancelaria przygotowuje opinię prawną dotyczącą wykładni umowy o prace projektowe oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Różnice w interpretacji zapisów umowy pomiędzy inwestorem a klientem kancelarii sprowadzają się do niezgodności rozliczeń rzędu kilkuset tysięcy złotych. W toku negocjacji konieczne stało się przygotowanie opinii, która pomoże klientowi znaleźć odpowiednie argumenty w dalszej części sporu.

Zwrot nieruchomości - reforma rolna