Specustawa COVID-19 a branża filmowa

W weekend pojawił się projekt noweli do tzw. specustawy COVID-19. Dotyczy on również branży filmowej:

1. zmiana definicji filmu w ustawie o kinematografii – wyświetlenie w kinach nie jest już konieczne dla uznania danego dzieła za film w przypadku gdy z okoliczności niezawinionych nie został on wyświetlony w kinie, wyłącza to wątpliwości dotyczące rozliczenia dotychczas pozyskanych dotacji PISF (producenci mogą podjąć decyzję w trakcie epidemii o tzw. premierach pozakinowych);

2. kina nie osiągające przychodów są zwolnione z przedkładania tzw. raportów kinowych;

3. wydłużenie terminu składania wniosków o zachęty (12 miesięcy przed rozpoczęciem prac) oraz terminu na rozpoczęcie prac objętych wsparciem (12 miesięcy od dnia złożenia wniosku);

4. wydłużenie terminu na zawarcie umowy o zachęty (do 3 miesięcy);

5. zwolnienie z obowiązku przedstawienia umowy o świadczenia usług na rzecz produkcji indywidualnych, gdy wnioskodawca nie ma takiej możliwości Ustawa jest obecnie w trakcie konsultacji społecznych.

Nie sposób ukryć wrażenia, że proponowane rozwiązania tylko symbolicznie wychodzą naprzeciw potrzebom branży, szczególnie w przypadku produkcji znajdujących się w zdjęciach.

Statystyki dot. przerwanych zdjeć można śledzić tutaj.

Silent Twins – new film project

We are happy to announce that a new film project The Silent Twins, involving Agnieszka Smoczyńska as the director and Black Panther star Leticia Wright as the lead actress, has been approved to begin shooting. PRZYBECKI Law Firm is proud to be the legal support for the Polish producer Madants throughout the pre-production and the production process.

More info on Hollywood Reporter and Onet.pl.

Obsługa produkcji filmowych – doradztwo

Kancelaria prowadzi czynną obsługę prawną dla branży filmowej, w tym również na etapie developmentu i preprodukcji filmów fabularnych. W ostatnim czasie Kancelaria m.in. doradzała producentowi w przedmiocie dopuszczalności wykorzystania znanej postaci literackiej (postaci fikcyjnej) i zaadaptowania jej na wielkim ekranie. Doradztwo obejmowało odpowiedź na szereg pytań, w tym między innymi, czy wizerunek postaci fikcyjnej w ogóle jest chroniony przez prawo (a jeśli tak to jakie jego aspekty podlegają ochronie), jak optymalnie zabezpieczyć prawa producenta do nieskrępowanej adaptacji filmowej z wykorzystaniem takiej postaci, jaki jest zakres swobody twórczej przysługującej producentowi w tworzeniu wyglądu takiej postaci (co w sytuacji, gdy na rynku funkcjonują już podobne postaci, ilustracje, rysunki itp.), a także ocenę problematyki wyłączności na wygląd postaci i jej późniejsze wykorzystanie przez producenta. Kancelaria bazowała nie tylko na doświadczeniach polskich (m.in. spór o słynne postacie „Bolek i Lolek”), ale również na doświadczeniach na rynkach zagranicznych, w tym zwłaszcza amerykańskim, gdzie spory o słynne postacie fikcyjne nie należą do rzadkości, a ich wynik jest zawsze niepewny (m.in. spory o postacie Sherlocka Holmesa, postacie z bajek The Walt Disney Company, czy pojazd Batmobile, którym poruszał się słynny superbohater Batman). Powyższe skłania do refleksji, że producenci powinni zadbać o stosowne zabezpieczenie praw do wykorzystywanych postaci fikcyjnych już na wczesnym etapie.   

Inni Ludzie – production in progress

Kancelaria czynnie uczestniczy w obsłudze prawnej produkcji filmu pt. „Inni Ludzie”  w reżyserii Agnieszki Terpińskiej, stanowiącego adaptację utworu literackiego Doroty Masłowskiej o tym samym tytule. W szczególności Kancelaria uczestniczy w opiniowaniu oraz negocjacjach umów z koproducentami, dystrybutorem, artystami wykonawcami i twórcami filmu (chain of title) oraz podmiotami publicznymi (soft money).

W produkcję oraz dystrybucje filmu zaangażowane są m.in. spółki amerykańskiego studia filmowego Warner Bros. Planowana premiera filmu została zapowiedziana na przyszły rok. Trzymamy kciuki, aby projekt zakończył się sukcesem.  

Produkcje filmowe – dofinansowania PISF dla naszych klientów

Z radością informujemy, że obsługiwany przez nas prawnie film „Inni ludzie” otrzymał pozytywną rekomendację Komisji Oceniającej PISF w ramach sesji 1/2019. Przyznane dofinansowanie opiewa na kwotę 2,5 mln. Scenariusz jest adaptacją utworu literackiego Doroty Masłowskiej pod tym samym tytułem, a kancelaria zajmuje się kompleksową obsługą tej produkcji.

Komisja przedstawiła również rekomendację w sprawie innej produkcji obsługiwanej przez kancelarię i uznała, że wniosek o dofinansowanie filmu pod roboczym tytułem Wesele 2 w reż. Wojciecha Smarzowskiego zostanie ponownie rozpatrzony w ramach następnej sesji. Trzymamy kciuki.

 

Konflikty współwłaścicieli - wyrok sądu