Zasiedzenie gruntu rolnego – pozytywne postanowienie sądu

Po przeprowadzeniu rozprawy i przesłuchaniu świadków sąd rejonowy wydał postanowienie w którym uwzględnił wniosek kancelarii i stwierdził nabycie gruntu rolnego przez zasiedzenie na rzecz klienta kancelarii. Sąd podzielił argumentację, że grunt znajdował się w samoistnym posiadaniu klienta, a okres posiadania wynosił ponad 30 lat. W tym przypadku zasiedzenie okazało się jedynym sposobem na uregulowanie stosunków spadkowych, które ze względu na wcześniejszy wadliwy testament nie były zgodne z intencją spadkodawcy.

Służebność przesyłu – wygrana w Lublinie

Sąd Rejonowy w Lublinie uwzględnił wniosek kancelarii i ustanowił na nieruchomości klienta służebność przesyłu, zasadzając jednocześnie jednorazowe wynagrodzenie w wysokości kilkudziesięciu tysięcy złotych na rzecz właściciela gruntu, przez który przebiega gazociąg. Sąd nie uwzględnił zarzutu zasiedzenia służebności podnoszonego przez uczestnika postępowania, a przyznanie wynagrodzenia nastąpiło po przeprowadzeniu dowodu z opinii dwóch kolejnych biegłych. Postanowienie jest nieprawomocne.

Sprostowanie postanowienia – zmiana udziałów w nieruchomości wspólnej?

Po niemal 10 latach od uprawomocnienia się postanowienia o zniesieniu współwłasności poznańskiej kamienicy do sądu wpłynął wniosek uczestnika postępowania o sprostowanie postanowienia poprzez zmianę wielkości udziałów poszczególnych właścicieli w nieruchomości wspólnej. Co ciekawe przedmiotowe postanowienie podlegało weryfikacji instancyjnej w postępowaniu apelacyjnym, a dalej wywiedziona została skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego. Kancelaria wniosła obszerne pismo przedstawiające argumentację prawną dlaczego nie można w trybie sprostowania dokonywać ingerencji w udziały właścicieli poszczególnych lokali. Sąd Rejonowy na posiedzeniu niejawnym oddalił wniosek o sprostowanie. Postanowienie jest nieprawomocne.

Zasiedzenie – postanowienie sądu

Nieprawomocnym postanowieniem sąd rejonowy uwzględnił wniosek o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie. Klienci domagali się stwierdzenia zasiedzenia fragmentów trzech działek na terenie Poznania, które ich rodzina użytkuje od lat 20 ubiegłego stulecia. Po dwuletnim postępowaniu dowodowym sąd uznał racje klientów.

Sprzedaż strychu przez wspólnotę mieszkaniową – zaskarżenie uchwał