Nacjonalizacja przedsiębiorstw – korzystna opinia biegłego

Przed jednym z warszawskich sądów toczy się proces z powództwa spadkobierców przedwojennych właścicieli przedsiębiorstwa bezprawnie znacjonalizowanego w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku. Kancelaria reprezentuje powodów w sporze z Ministrem Gospodarki o odszkodowanie. Na dzisiejszej rozprawie sąd doręczył stronom opinię biegłego z zakresu wyceny przedsiębiorstw. Przyjęta przez biegłego kwota jest zgodna z oczekiwania klientów wyrażonymi w pozwie. W tego typu postępowaniach osoba biegłego ma kolosalne znaczenie dla rzetelnego ustalenia odszkodowania, szczególnie gdy po znacjonalizowanym przedsiębiorstwie nie ma już żadnego śladu. Prawidłowa wycena winna z jednej strony nawiązywać do twardych składników jak nieruchomości, stany magazynowe, środki trwałego, z drugiej zaś uwzględniać dynamikę rozwoju, goodwill i inne miękkie składniki przedsiębiorstwa. Dokonanie takich analiz na przeszło 70 lat wstecz jest niewątpliwie zadaniem ambitnym i wymagającym specjalistycznej wiedzy.

Podatek akcyzowy – pojazd specjalny

W ramach stałej obsługi przedsiębiorstwa kancelaria prowadzi spór w zakresie akcyzy od sprowadzonego pojazdu. Spółka dokonała wewnątrzwspólnotowego nabycia pojazdu specjalnego służącego jako pomoc drogowa i w związku z tym uznaje, że nie ma podstaw do naliczenia akcyzy. W ocenie urzędu celnego pojazd należy kwalifikować jako osobowy, mimo przedłożonej opinii rzeczoznawcy i mimo prawomocnej rejestracji pojazdu jako pojazdu specjalnego. Obecnie przygotowywane jest odwołanie od negatywnej decyzji urzędu celnego.

Rozliczenie kamienicy - nowy klient