Specustawa COVID-19 a branża filmowa

W weekend pojawił się projekt noweli do tzw. specustawy COVID-19. Dotyczy on również branży filmowej:

1. zmiana definicji filmu w ustawie o kinematografii – wyświetlenie w kinach nie jest już konieczne dla uznania danego dzieła za film w przypadku gdy z okoliczności niezawinionych nie został on wyświetlony w kinie, wyłącza to wątpliwości dotyczące rozliczenia dotychczas pozyskanych dotacji PISF (producenci mogą podjąć decyzję w trakcie epidemii o tzw. premierach pozakinowych);

2. kina nie osiągające przychodów są zwolnione z przedkładania tzw. raportów kinowych;

3. wydłużenie terminu składania wniosków o zachęty (12 miesięcy przed rozpoczęciem prac) oraz terminu na rozpoczęcie prac objętych wsparciem (12 miesięcy od dnia złożenia wniosku);

4. wydłużenie terminu na zawarcie umowy o zachęty (do 3 miesięcy);

5. zwolnienie z obowiązku przedstawienia umowy o świadczenia usług na rzecz produkcji indywidualnych, gdy wnioskodawca nie ma takiej możliwości Ustawa jest obecnie w trakcie konsultacji społecznych.

Nie sposób ukryć wrażenia, że proponowane rozwiązania tylko symbolicznie wychodzą naprzeciw potrzebom branży, szczególnie w przypadku produkcji znajdujących się w zdjęciach.

Statystyki dot. przerwanych zdjeć można śledzić tutaj.

Produkcje filmowe – dofinansowania PISF dla naszych klientów

Z radością informujemy, że obsługiwany przez nas prawnie film „Inni ludzie” otrzymał pozytywną rekomendację Komisji Oceniającej PISF w ramach sesji 1/2019. Przyznane dofinansowanie opiewa na kwotę 2,5 mln. Scenariusz jest adaptacją utworu literackiego Doroty Masłowskiej pod tym samym tytułem, a kancelaria zajmuje się kompleksową obsługą tej produkcji.

Komisja przedstawiła również rekomendację w sprawie innej produkcji obsługiwanej przez kancelarię i uznała, że wniosek o dofinansowanie filmu pod roboczym tytułem Wesele 2 w reż. Wojciecha Smarzowskiego zostanie ponownie rozpatrzony w ramach następnej sesji. Trzymamy kciuki.

 

Konflikty współwłaścicieli - wyrok sądu