Reprywatyzacja – pozew o zwrot obrazów

Do Sądu Rejonowego Poznań Stare Miasto wniesiony został pozew przygotowany przez prawników kancelarii, którzy w imieniu spadkobierców rodu hrabiowskiego domagają się od Muzeum Narodowego w Poznaniu wydania szeregu obrazów z rodzinnej kolekcji. Kolekcja została przejęta bezprawnie w 1945 roku przez Skarb Państwa i następnie zdeponowana w muzeum. Część obiektów muzealnych została zwrócona dobrowolnie, jednak kilkanaście dzieł sztuki z niezrozumiałych względów spotkała się z odmową. Ponieważ zawezwanie do próby ugodowej nie spotkało się z żadną reakcją przeciwnika konieczne stało się złożenie pozwu.

Własność intelektualna - prawomocny wyrok