Wspólnoty mieszkaniowe – przeksięgowanie nadwyżek z funduszu eksploatacyjnego,

We wtorek odbędzie się kolejna rozprawa p-ko jednej z poznańskich wspólnot mieszkaniowych o uchylenie szeregu uchwał podjętych w 2009 roku. Jednym z zagadnień prawnych jest dopuszczalność dysponowania przez wspólnotę mieszkaniową nadwyżkami zgromadzonymi w funduszu eksploatacyjnym po zakończeniu roku obrachunkowego. Klienci kancelarii (mniejszościowi właściciele) domagają się uchylenia uchwały o przeksięgowaniu nadwyżki na kolejny rok i oczekują zwrotu nadpłaconych zaliczek. Sąd Okręgowy rozstrzygnie problem czy mniejszościowi właściciele mogą skutecznie domagać się zwrotu nadpłaconych zaliczek czy też wspólnota może zgodnie z prawem zatrzymać zaliczki, księgując je na następne lata.

Prawo spadkowe - zmniejszenie zapisu