Specustawa drogowa – skarga kasacyjna

Kancelaria przyjęła zlecenie na wniesienie skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie dotyczącej decyzji lokalizacyjnej wydanej na podstawie tzw. specustawy drogowej, tj. ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Klientka reprezentowana przez kancelarię domaga się poszanowania prawa własności należących do niej nieruchomości położonych przy rozbudowywanej drodze o znaczenie krajowym. Dotychczasowe decyzje administracyjne oraz wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie dały pierwszeństwo celom publicznym, co doprowadziło do utraty wartości działek należących do klientki. Przygotowywana skarga kasacyjna ma na celu przełamanie takiego stanowiska organów administracji.

Wykup mieszkań spółdzielczych - pierwsza rozprawa