Odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o.

W jednym z sądów wrocławskich odbyło się posiedzenie ugodowe w sprawie przeciwko kilkunastu członkom zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w branży projektowej. Kancelaria reprezentuje jednego z wierzycieli, który bezskutecznie próbuje wyegzekwować z majątku spółki kwotę kilkuset tysięcy złotych za wykonane prace projektowe. W związku z fiaskiem próby ugodowej zostanie złożony pozew do sądu przeciwko wszystkim członkom zarządu w okresie wymagalności roszczenia.

Postępowanie karno skarbowe - odpowiedzialność zarządu spółki za nierozliczanie PIT 4