Nieważność ugody sądowej – korzystny wyrok SO w Poznaniu

Sukcesem zakończyła się postępowanie przed Sądem Okręgowym w Poznaniu na skutek apelacji wniesionej przez kancelarię w sprawie o unieważnienie ugody sądowej. Sąd Okręgowy podzielił stanowisko powódki, że nieważna jest ugoda sądowa w sprawie eksmisyjnej, o ile lokator pozbawiony zostaje prawa do lokalu socjalnego.

Wspólnoty mieszkaniowe - korzystny wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu