Nacjonalizacja – pozew o odszkodowanie

Kancelaria wniosła do Sądu Okręgowego w Warszawie pozew przeciwko Skarbowi Państwa o odszkodowanie za przedsiębiorstwo znacjonalizowane w latach 50 ubiegłego stulecia. Spadkobiercy dawnego właściciela fabryki domagają się rekompensaty za bezprawną nacjonalizację. Wcześniej uzyskali na drodze administracyjnej decyzję stwierdzającą, że nacjonalizacja dokonana została z naruszeniem prawa, co otworzyło drogę do przypisania Skarbowi Państwa odpowiedzialności deliktowej.

Spółka S24 - kolejna rejestracja