Koń Roger i naruszenie dóbr osobistych

Kancelaria reprezentowała właścicielkę koni sportowych w sprawie o ochronę dóbr osobistych. Dobre imię klientki zostało naruszone w internecie, poprzez opublikowanie na portalu Facebook wpisu zawierającego nieprawdziwe informacje odnoszące się do kondycji i wyników sportowych, a także rzekomo nieprawidłowego sposobu trenowania jednego z koni klientki, o wdzięcznym imieniu Roger. Wpis sugerował, iż po nabyciu konia przez klientkę wyniki konia i jego kondycja pogorszyły się, co nie było prawdą. Opublikowanie wpisu miało negatywny wpływ na działalność prowadzoną przez klientkę. Na skutek przedprocesowych działań kancelarii, w tym wezwania do usunięcia skutków naruszenia dóbr osobistych osoba, która naruszyła dobre imię klientki, opublikowała przeprosiny na fanpage’u Konia Rogera.

Opinia prawna - opodatkowanie kosztów podróży (PIT i CIT)